КАЛЕНДАР ЗДРАВЉА СКРИНИНГ

ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Превентивни центар обезбеђује здравствено – промотивне активности, превентивне услуге и интервенције. Координира остале службе Дома здравља, Завод за јавно здравље, локалну заједницу, Службу социјалне заштите, невладине и хуманитарне организације, заинтересоване итд.

Општи циљеви ове службе су унапређење спровођења превентивних здравствених услуга у Дому здравља, отвореност према локалном становништву, пре свега, одраслом, здравом, радно-активном, непосредно спровођење малих дијагностичких процедура, здравствено васпитање и промоција здравља.

Циљна популациона група су одрасло, радно-активно становништво и старији од 65 година.

Организациону структуру чине ресурсна - едукативно - координативна јединица ( РЕКЈ ), превентивно - саветовалишна јединица ( ПСЈ ), мобилна јединица ( МЈ ) и телефонско саветовалиште ( ТС )


Шеф центра за превенцију: др. Александар Цветановић, епидемиолог
Медицински техничар: Срђан Миленковић

(ПРЕВЕНТИВНИ ЦЕНТАР тел. 027 / 321 661)


Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A