СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

Служба Хитне медицинске помоћи (ХМП) обавља све активности везане за збрињавање ургентних и задесних стања на терену, као и у просторијама службе, где се врши и кратка опсервација пацијената. У домену рада хитне службе јесте и транспорт пацијената од свих теренских амбуланти до секундарног нивоа здравствене заштите. Ова служба ради на терену града Прокупља и села која припадају општини Прокупље, што укупно чини око 50.000 становника. ХМП ради 24 часа дневно, 365 дана у години. Рад је организован по принципима сменског рада са две, у потпуности опремљене екипе, и диспечером. Пријем позива и пружање савета пацијентима даје дежурни лекар у дневној и ноћној смени. Поседујемо комплетно опремљено комби возило са дефибрилатором, ЕКГ апаратом,преносивом боцом са кисеоником, централним развођењем кисеоника,Ферно носилима, кардиолошком столицом, вакуум удлагама, Шанцовим крагнама, аспиратором, пулсним оксиметром, глукоматом, торбом за реанимацију и траума торбом.

Просторије службе чини диспечерски центар, две амбуланте, соба за кратку опсервацију и реанимацију.

Начелник службе: др Драган Томашевић-специјалиста опште медицине
Главни техничар: МТ Саша Илић
Служба

Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A