Јавне набавке

Интерни акт о Јавним набавкама преузмите ОВДЕ. Pravilnik o javnim nabavkama možete preuzeti ОВДЕ.

07.09.2017

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА

Документ можете преузети страница 1ОВДЕ.

Документ можете преузети страница 2ОВДЕ.

31.08.2017

Дом здравља Прокупље, Одлука о додели уговора за Лабораторијски материјал за ЈНВВ 1.3./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

25.08.2017

Дом здравља Прокупље, Одлука о додели уговора за Канцеларијски материјал за ЈНМВ 1.9./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

25.08.2017

Дом здравља Прокупље, Позив за подношење понуда за Сервисирање возила са уградњом резервних делова ЈНМВ 1.14./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

Дом здравља Прокупље, Конкурсна документација за Сервисирање возила са уградњом резервних деловаЈНМВ 1.14./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

10.08.2017

Дом здравља Прокупље, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за набавку добра - Канцеларијски материјал, ЈНМВ 1.9./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

Дом здравља Прокупље, Измењена Конкурсна документација за набавку добра - Канцеларијски материјал, ЈНМВ 1.9./2017. - Извршене измене су наведене у Обавештењу о продужењу рока за подношење понуда за предметну набавку.

Документ можете преузети ОВДЕ.

07.08.2017

Дом здравља Прокупље, Одлука о обустави поступка за ЈНМВ 1.14./2017 Сервисирање возила са уградњом резервних делова.

Документ можете преузети ОВДЕ.

01.08.2017

Дом здравља Прокупље, Позив за прикупљање понуда за Канцеларијски материјал ЈНМВ 1.9./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

Дом здравља Прокупље, Конкурсна документација за за Канцеларијски материјал ЈНМВ 1.9./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

28.07.2017

Дом здравља Прокупље, ЈНМВ 1.2./2017. - Санитетски материјал. Обавештење о закљученом уговору

Документ можете преузети ОВДЕ.

28.07.2017

Дом здравља Прокупље, ЈНМВ 1.12./2017. - Панорамски рендген апарат. Обавештење о закљученом уговору .

Документ можете преузети ОВДЕ.

24.07.2017

Дом здравља Прокупље, Позив за подношење понуда за Сервисирање возила са уградњом резервних делова ЈНМВ 1.14./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

Дом здравља Прокупље, Конкурсна документација за Сервисирање возила са уградњом резервних деловаЈНМВ 1.14./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

18.07.2017

Дом здравља Прокупље, Измена одлуке о додели уговора за јавну набавку Санитетског материјала, ЈНМВ 1.2./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

14.07.2017

Дом здравља Прокупље, Позив за подношење понуда за Лабораторијски материјал за ЈНВВ 1.3./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

Дом здравља Прокупље, Конкурсна документација за Лабораторијски материјал за ЈНВВ 1.3./2017

Документ можете преузети ОВДЕ.

14.07.2017

Дом здравља Прокупље, Одлука о додели уговора за Панорамски рендген апарат за ЈНМВ 1.12./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

14.07.2017

Дом здравља Прокупље, Одлука о додели уговора за Санитетски материјал за ЈНМВ 1.2./2017.

Документ можете преузети ОВДЕ.

26.06.2017

Дом здравља Прокупље ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за Санитетски материјал за ЈНМВ 1.2./2017. и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Санитетски материјал за ЈНМВ 1.2./2017.

Можете да преузмете ОВДЕ.

26.06.2017

Дом здравља Прокупље Панорамски ренген апарат ЈНМВ 1.12./2017. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА и Конкурсна документација за Панорамски ренген апарат.

Можете да преузмете ОВДЕ.

23.11.2016

Дом здравља Прокупље СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ и МЕДИЦИНСКУ АМБАЛАЖУ БР. 1.1.8/16 на период од 12 месеци за 2016-2017 годину.

Oбавештење о закљученом уговору преузмите ОВДЕ.

28.10.2016

Јавна набавка добра број:Ј.Н.М.В1.1.11/2016 – набавка новог путничког теренског возила 4х4 са додатном опремом путем финансијског лизинга на 36 једнакe месечне рате

Oдлука о додели уговора можете преузетиОВДЕ.

21.10.2016

Јавна набавка добра број:Ј.Н.М.В1.1.11/2016 – набавка новог путничког теренског возила 4х4 са додатном опремом путем финансијског лизинга на 36 једнакe месечне рате

Обавеште о продужетку рока за достављање понуда можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Појашњење конкурсне документације можете преузети ОВДЕ.

13.10.2016

Дом здравља Прокупље расписује јавну набавку добра број:Ј.Н.М.В1.1.11/2016 – набавка новог путничког теренског возила 4х4 са додатном опремом путем финансијског лизинга на 36 једнакe месечне рате

Обавеште о продужетку рока за достављање понуда можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

13.10.2016

Дом здравља Прокупље расписује јавну набавку добра број:Ј.Н.М.В1.1.11/2016 – набавка новог путничког теренског возила 4х4 са додатном опремом путем финансијског лизинга на 36 једнакe месечне рате

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

13.09.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.7/16 на период од 12 месеци за 2016 годину.

Oдлуку о дедели уговора можете преузети ОВДЕ.

08.09.2016

Дом здравља Прокупље Расписује Јанви позив за прикупљање понуда У поступку ЈНМВ. за набавку добра- Нафтни деривати за моторна возила . ЈН бр. 1.1.16/2016 на период од 12 месеци

Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ.

17.08.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.7/16 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

16.08.2016

Дом здравља Прокупље Расписује Јанви позив за прикупљање понуда У поступку ЈНМВ. за набавку добра- Нафтни деривати за моторна возила . ЈН бр. 1.1.16/2016 на период од 12 месеци .

Одлуку о додели уговораможете преузети ОВДЕ.

04.08.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ –ДРВА ЗА ОГРЕВ –ЈАВНА НАБАВКА БР.2.1.10/16 на период од 12 месеци за 2016 годину.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Наруџбеницу можете преузети ОВДЕ.

28.07.2016

Дом здравља Прокупље Расписује Јанви позив за прикупљање понуда У поступку ЈНМВ. за набавку добра- Нафтни деривати за моторна возила . ЈН бр. 1.1.16/2016 на период од 12 месеци .

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.

13.07.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.10/16 на период од 12 месеци за 2016 годину.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.

19.06.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.10/16 на период од 12 месеци за 2016 годину.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузетиОВДЕ.

09.06.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ­ Сервисирање возила са уградњом резервних делова за 2016.годину на период од 12 месеци. ЈНМВ.1.2.2.

Oдлуку о додели уговора преузмите ОВДЕ.

30.05.2016

Дом здравља Прокупље оглашава јавно надметање за давање у закуп земљишта испред амбуланте у Малој Плани.ОВДЕ.

26.05.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ­ Сервисирање возила са уградњом резервних делова за 2016.годину на период од 12 месеци. ЈНМВ.1.2.2.

Измењену конкурсну Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ.

23.05.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА–ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ­ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр.1.1.3/16 на период од 12 месеци за 2016 годину.

Одлуку о додели уговора преузмите ОВДЕ.

20.05.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ­ Сервисирање возила са уградњом резервних делова за 2016.годину на период од 12 месеци. ЈНМВ.1.2.2.

Јавни позив преузмите ОВДЕ.

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ.

17.05.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА– Лека аminophilin od 250 mg ЈН бр.1.1.5/16 на период од 12 месеци за 2016 годину.

Јавни позив преузмите ОВДЕ.

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ.

16.05.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.1/16 на период од 12месеци за 2016 годину.

Oбавештење о продужетку рока можете преузети ОВДЕ.

Измењену Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

13.05.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.1/16 на период од 12месеци за 2016 годину.

Измењену Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

12.05.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ–САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ–ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.1/16 на период од 12месеци за 2016 годину.

Обавештење о продужетку рока можете преузети ОВДЕ.

Измењену Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

09.05.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА–ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ­ ПОСТУПАК Ј.Н Мале вредности ЈН бр.1.1.3/16 на период од 12 месеци за 2016 годину.

Измењену Конкурсну документацију преузмитеОВДЕ.

09.05.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА–ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр.1.1.3/16 на период од 12 месеци за 2016 годину.

Измењену Конкурсну документацију преузмитеОВДЕ.

05.05.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА–ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр.1.1.3/16 на период од 12 месеци за 2016 годину.

Јавни позив преузмите ОВДЕ.

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ.

30.03.2016

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ Ј.Н БР. 1.1.1/16.Одлуку о додели уговора преузмитеОВДЕ.

29.03.2016

Izveštaj o sprovedenoj nabavci putem narudžbenice preuzimanje Hemijskog i medicinskog otpada preuzmite ОВДЕ.

22.03.2016

Дом здравља Прокупље јавну набавку мале вредности – набавка услуга - Одржавање и унапређивање новим верзијама софтвера за интегрално управљање пословањем ЈН бр.1.2.1/16 на период од 12 месеци за 2016 годину.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

17.03.2016

Дом здравља Прокупље У отвореном поступку за јавну набавку- гориво ЈН бр. 1.1.7/2015 на период од 12 месеци за 2015 г..

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

09.03.2016

Извештај о спроведеној набавци Радних униформи путем наруџбенице можете преузети : ОВДЕ.

14.03.2016

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЗА НАБАВКУ РАДОВА- НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА У АМБУЛАНТИ У ЖИТНОМ ПОТОКУ јавна набавка бр.1.3.1 /2016

Oдлуку о додели уговора можете преузети : ОВДЕ.

09.03.2016

Оглас за јавно надметање за продају гумених подних плочицае можете да преузмете : ОВДЕ.

09.03.2016

Набавка радне убниформе путем наруџбенице преузмите ОВДЕ.

03.03.2016

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЗА НАБАВКУ РАДОВА- НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА У АМБУЛАНТИ У БЕЛОЉИНУ јавна набавка бр.1.3.2 /2016

Oдлуку о додели уговора можете преузетиОВДЕ.

29.02.2016

Одлука о додели уговора за Ј.Н 1.1.2/2016 можете преузетиОВДЕ.

29.02.2016

Известај о спроведеној набавци путем наруџбенице преузмитеОВДЕ.

29.02.2016

Дом здравља Прокупље огласава јавно надметање за продају гумених подних плоцица

Оглас преузмите ОВДЕ.

26.02.2016

Дом здравља Прокупље НАБАВКА ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ– Набавка набаке су услуге осигурања имовине и запослених за потребе Дома здравља Прокупље

Наруџбеницу о набавци  преузмите ОВДЕ.

25.02.2016

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЗА НАБАВКУ РАДОВА- НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА У АМБУЛАНТИ У БЕЛОЉИНУ јавна набавка бр.1.3.2 /2016

Појашњење друго можете преузети ОВДЕ.

25.02.2016

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЗА НАБАВКУ РАДОВА- НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА У АМБУЛАНТИ У БЕЛОЉИНУ јавна набавка бр.1.3.2 /2016

Појашњење прво можете преузети ОВДЕ.

24.02.2016

Дом здравља Прокупље расписује

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЗА НАБАВКУ РАДОВА- НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА У АМБУЛАНТИ У ЖИТНОМ ПОТОКУ јавна набавка бр.1.3.1 /2016

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

19.02.2016

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЗА НАБАВКУ РАДОВА- НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА У АМБУЛАНТИ У БЕЛОЉИНУ јавна набавка бр.1.3.2 /2016

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

17.02.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –SANITETSKI MATERIJAL –ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.11/16 на период од 3 месеци за 2016 годину.

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.

12.02.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –SANITETSKI MATERIJAL –ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.11/16 на период од 3 месеци за 2016 годину.

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.

11.02.2016

Обавештење и обустави набавке путем наруџбенице до прибављања извештаја о испитивању акредитоване лабпраторије

Обавештење можете преузмите ОВДЕ.

09.02.2016

Дом здравља Прокупље НАБАВКА ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ– Набавка услуге преузимања хемијског и фармацеутског отпада.Набавка путем наруџбенице

Наруџбеницу о набавци  преузмите ОВДЕ.

03.02.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –SANITETSKI MATERIJAL –ЈАВНА

НАБАВКА БР.1.1.11/16 на период од 3 месеци за 2016 годину.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

15.01.2016

Дом здравља Прокупље СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ БР. 1.1.9/15 на период од 8 месеци за 2015-2016 годину.

Oбавештење о закљученом уговору преузмите ОВДЕ.

15.01.2016

Дом здравља Прокупље Набавка санитетског возила путем финансијског лизинга, ЈН бр.1.1.14/2015

Oбавештење о закљученом уговору преузмите ОВДЕ.

14.01.2016

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ– Ампулирани лекови Листа Б

Набавка путем наруџбенице на период од 4 месеци за 2016 годину.

Наруџбеницу о набавци  Dexametason 4mg 4700 амп и Ketoprofen100 mg 700 амп преузмите ОВДЕ.

05.01.2016

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

AМБАЛАЖА ЗА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД БР. 1.1.9/15 на период од 8 месеци за 2015-2016 годину.

Позив за подношенје понуда преузмите ОВДЕ.

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ.

29.12.2015

Дом здравља Прокупље у поступку ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ БР. 1.1.9/15 на период од 8 месеци за 2015-2016 годину.

Доноси одлуку о додели уговора .бр одлуке 407

Oдлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.

22.12.2015

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

наруџбеницом одржавање постојећег здравственог система Heliant Health.

Позив за подношење понуда путем наруџбенице преузмите ОВДЕ.

16.12.2015

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ БР. 1.1.9/15 на период од 8 месеци за 2015-2016 годину.

Одговор на питање за појашњењем конкурсне можете преузетиОВДЕ.

Измењену Конкурсну документацију преузмитеОВДЕ.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда преузмите ОВДЕ.

15.12.2015

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ БР. 1.1.9/15 на период од 8 месеци за 2015-2016 годину.

Одговор на питање за појашњењем конкурсне можете преузети ОВДЕ.

Измењену Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ.

Обвавештење о продужетку рока за подношење понуда преузмите ОВДЕ.

12.12.2015

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ БР. 1.1.9/15 на период од 8 месеци за 2015-2016 годину.

Позив за подношенје понуда преузмите ОВДЕ.

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ.

10.11.2015

Дом здравља Прокупље оглашава Набавку санитетског возила путем финансијског лизинга,

ЈН бр.1.1.14/2015.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

27.10.2015

Позив за достављање писаних понуда за откуп старог папира .

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

30.09.2015

Дом здравља Прокупље У поступку Ј.Н мале вредности Радова на Адаптацији пода у медицини рада 300 м2 Ј.Н 1.3.1/15

Појашњење конкурсне можете преузети ОВДЕ.

Измењену Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Обавештење о продужењу рок можете преузети ОВДЕ.

28.09.2015

Дом здравља Прокупље У поступку Ј.Н мале вредности Радова на Адаптацији пода у медицини рада 300 м2 Ј.Н 1.3.1/15

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

21.09.2015

Дом здравља Прокупље У отвореном поступку за јавну набавку- гориво ЈН бр. 1.1.7/2015 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о закљученом уговору преузмите ОВДЕ.

21.09.2015

Дом здравља Прокупље У отвореном поступку за јавну набавку- гориво ЈН бр. 1.1.7/2015 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о закљученом уговору преузмите ОВДЕ.

17.09.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА– Набавка и уградња прозора и портала од ПВЦ профила за амбуланту у Белољину ЈН бр. 1.1.18/2015 Ј.Н мале вредности –путем наруџбенице

Позив за достављање понуда путем наруџбенице преузети ОВДЕ.

15.09.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ путем Наруџбенице за лек Meloksikam 1,5 мg/ml.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

03.09.2015

Одговор на питање понуђача ОВДЕ

14.08.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

–ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.8/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Измењену Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Одговор заинтересованог понуђача за појашњењем можете преузети ОВДЕ

11.08.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

–ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.8/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

10.07.2015

Дом здравља Прокупље оглашава јавно надметање за давање у закуп простора у кругу Дома здравља, на период од годину дана.

Позив за јавно надметање можете преузети ovde : прилог 1 и прилог 2

24.06.2015

Дом здравља Прокупље У отвореном поступку за јавну набавку- гориво ЈН бр. 1.1.7/2015 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Измењену конкурсну документацију можете преузети : ОВДЕ

23.06.2015

Дом здравља Прокупље У отвореном поступку за јавну набавку- гориво ЈН бр. 1.1.7/2015 на

период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив можете преузети : ОВДЕ

Конкурсну документацију можете преузети : ОВДЕ

02.06.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА– Ампулирани лекови Листа Б ЈН бр. 1.1.6/2015

Oтворени поступак

ЈН бр.1.1.6/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о закљученом уговору преузмите : ОВДЕ .

01.06.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.17/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив можете преузети : ОВДЕ .

Конкурсну документацију можете преузети : ОВДЕ .

Измена 09.06.2015 год.

Појашњење можете преузети : ОВДЕ .

25.05.2015

РЕШЕЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ бр4-00-371/2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.3/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о поништењу поступка у Целини преузмите :ОВДЕ .

19.05.2015

Домздравља Прокупље Сервисирање возила са уградњом резервних делова –ЈН мале вредности бр.1.2.3/2015 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Измњењену Конкурсну документацијупреузмите : ОВДЕ .

19.05.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА–ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр.1.1.4/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о закљученом уговору преузмите : ОВДЕ .

15.05.2015

Дом здравља Прокупље Сервисирање возила са уградњом резервних делова –ЈН мале вредности бр.1.2.3/2015 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив преузмите: ОВДЕ .

Конкурсну документацијупреузмите: ОВДЕ .

28.04.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА– Ампулирани лекови Листа Б ЈН бр. 01/2015

Oтворени поступак

ЈН бр.1.1.6/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив преузмите: ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите: ОВДЕ

Измењену Конкурсну документацију преузмите : ОВДЕ

Конкурсна је измењена у делу техничке док. ставка 32 и 33 страница 6,грешком је уписана

јединица мере таблете уместо кутија.И у делу модел уговора чл.7 на стр 25 казну у износу од 0,5%

од вредности.

16.04.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА–САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ

ВРЕДНОСТИ

ЈН бр.1.1.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о продужетку рока преузмите : ОВДЕ

Измењену конкурсну документацију преузмите : ОВДЕ

14.04.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ БР. 1.1.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о о закљученим уговорима : ОВДЕ

7.04.2015

Измењена је конкурсна у техничкој спецификацији на страници 7: Партија  VI-Вакум системи,ставка 3 и 10

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА–ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр.1.1.4/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Измењену конкурсну документацију преузмите : ОВДЕ

4.04.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА–САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ

ВРЕДНОСТИ

ЈН бр.1.1.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив преузмите : ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите : ОВДЕ

31.03.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ БР. 1.1.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о обустави поступка за партије X-Повидон јод : ОВДЕ

31.03.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ БР. 1.1.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Одлука о додели уговора преузмите : ОВДЕ

25.03.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА–ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр.1.1.4/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Питање –одговор : ОВДЕ

Измењену конкурсну преузмите : ОВДЕ

18.03.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА–ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр.1.1.4/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив преузмите : ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите : ОВДЕ

12.03.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ БР. 1.1.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив за прикупљање понуда преузмите : ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите : ОВДЕ

Питања и одговори : ОВДЕ

06.03.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ

МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.3/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив преузмите : ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите : ОВДЕ

26.02.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ БР. 1.1.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о обустави поступка преузмите : ОВДЕ

Koпију прве странице решења преузмите : ОВДЕ

25.02.2015

Дом здравља Прокупље јавну набавку мале вредности – набавка услуга - Одржавање и

унапређивање новим верзијама софтвера за интегрално управљање пословањем

ЈН бр.1.2.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив преузмите : ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите : ОВДЕ

25.02.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА

НАБАВКА БР.1.1.3/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права преузмите : ОВДЕ

25.02.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА

НАБАВКА БР.1.1.3/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о делимично поништењу поступка преузмите : ОВДЕ

23.02.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ БР. 1.1.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о одлуци Републичке Комисије за заштиту права у поступку Ј.Н преузмите : ОВДЕ

06.02.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА

Постављено на порталу 30.01.2015

НАБАВКА БР.1.1.3/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Oбавештење о продужетку рока преузмите : ОВДЕ

Измењену конкурсну документацију преузмите : ОВДЕ

02.02.2015

Дом здравља Прокупље Јавна набавка добара ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ Обавештеље о продужетку рока

-Гасно уље екстра лако евро ЕЛ -Број JН:1.1.2/15 на период од 12 месеци за 2015 годину

Питања и одговоре на питања преузмите : ОВДЕ

Измењену конкурсну документацију преузмите : ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока преузмите : ОВДЕ

28.01.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА

НАБАВКА БР.1.1.3/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Питања и одговоре на питања преузмите : ОВДЕ

Измењену конкурсну документацију преузмите : ОВДЕ

27.01.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА

НАБАВКА БР.1.1.3/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив преузмите : ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите : ОВДЕ

23.01.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ БР. 1.1.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о обустави поступка преузмите : ОВДЕ

Одговор малкеру на захтев преузмите : ОВДЕ

20.01.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ БР. 1.1.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Захтев за заштиту права можете преузети : ОВДЕ

Обавештење о заштити права можете преузети : ОВДЕ

16.01.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ БР. 1.1.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Питања и одговоре можете преузети : ОВДЕ

Oбавештење о продужетку рока за конкурисање можете преузети : ОВДЕ

Измењену Конкурсну документацију можете преузети : ОВДЕ

11.01.2015

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Гасно уље екстра лако евро ЕЛ -Број JН:1.1.2/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив можете преуизети : ОВДЕ

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ

05.01.2015

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ БР. 1.1.1/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив за учешће преузмите ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

22.12.2014

Дом здравља Прокупље ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ БР. 1.1.9/14 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Обавештење о закљученом уговору преузмите ОВДЕ

03.12.2014

Продужење рока за доставу понуда –Понуде достављати до 12.12.2014

Обавештење о продужењу рока можете преузети ОВДЕ

Измењену конкурсну документацију можете преузете ОВДЕ

18.11.2014

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА АМБУЛАНТИ У МАЛОЈ ПЛАНИ

Рок за подношење понуда 7 дана-25.11.2014.

Могу подносити пријаве физичка лица ,предузетници и грађевинске фирме

Оглас за извођење радова можете преузети ОВДЕ

Образац понуде можете преузети ОВДЕ

14.11.2014

Дом здравља Прокупље расписује

ЈАВНУ НАБАВКУ СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ БР. 1.1.9/14 на период од 12 месеци за 2014-2015 годину.

Позив за подношње понуда преузмите ОВДЕ.

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ.

01.09.2014

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА Б.Р. Ј.Н 1.1.6

заведена под БР. 174/14 на период од 6 месеци за 2014 годину.

Позив за подношенје понуда преузмите ОВДЕ.

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ.

Одговор на захтев за појашњењем можете преузети. ОВДЕ.

Измењену конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

30.07.2014

Дом здравља Прокупље је продужио рок за подношење понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ Ј.Ј БР.1.1.8 Број: 128/14 на период од 12 месеци за 2014/2015 годину.

Продужен Рок за подношење понуда је 14.08.2014 године

Одговор на захтев за појашњењем можете преузети ОВДЕ

Обавештење о продужењу рока можете преузети ОВДЕ

Измењену конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Стоматолошки .МАТ.2014.документ
Oдговор ветмал 26.08..документ
Oдговор неоудент 27.08.документ

Обавештење о закљученом уговору .документ.

30.07.2014

Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ ЛОЖ УЉА Број: 134/14 на период од 6 месеци

за 2014/2015 годину.

Рок за подношење понуда 29.08.2014 године

Позив за подношенје понуда преузмите ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ

23.07.2014

Дом здравља Прокупље расписује

ЈАВНУ НАБАВКУ СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈА БР.1.1.8 /14 на период од 12 месеци за 2014 -2015 годину.

Рок за конкурисање:08.08.2014 године

Позив за подношенје понуда преузмите ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

26.05.2014

ДОМ ЗДРАВА ПРОКУПЉЕ, ОГЛАШАВА ДРУГИ КРУГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

. Продају , јавним надметањем, следећих путничких возила:

- YUGO KORAL1.1 -40 000

- LADA NIVA - 105 000

- RENAULT Chaman, модел: R19GTS, -40 000

Потребну документацију можете преузети кликом на download

23.05.2014

Дом здравља Прокупље расписује

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ СЕРВУСИРАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА БР. 96/14 на период од 12 месеци за 2014 годину.

Позив за подношенје понуда преузмите ОВДЕ.

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ.

15.05.2014

Дом здравља Прокупље расписује

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БР. 92/14 –

СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ на период од 7 месеци за 2014 годину.

Позив за подношенје понуда преузмите ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A