О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дана 19.08.2017. год. са почетком у 10 h у Дому здравља Прокупље, уз подршку RLKJIS, одржати предавање за лекаре на тему "Превенција професионалног стреса код лекара". Предавање обезбеђује учесницима по 6 бодова и не предвиђа котизацију.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У четвртак 23 03.2017год. у 13 сати у сали за састанке Дома здравља Прокупље биће одржана ПРОМОЦИЈА Практикума ,,Процес здравствене неге у примарној здравственој заштити“ аутора Спец/смс Весне Ахмић.

Практикум представља техничку подршку развоју здравствене неге у Примарној здравственој заштити и афирмацију сестринске професије.

Осмишљен је и написан за све медицинске сестре, оне које су у радном односу и оне које су студенти Високе здравствене струковне школе.

Својим учешћем на промоцији бићете упознати са новим приступом у раду медицинских сестара на примарном нивоу здравствене заштите и проширићете своје знање из области здравствене неге која је основ сестринске професије.

ДОЂИТЕ И СВОЈИМ ПРИСУСТВОМ ПОДРЖИТЕ СЕСТРИНСКУ ПРОФЕСИЈУ.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Светски дан контрацепције је кампања којој је циљ да се подигне свест о контрацепцији и побољшљ ниво образовања у вези с репродуктивним и сексуалним здрављем.Тим поводом 26.09.2016 год. од 9h – 12h Превентивни центар ће у холу Дома здравља Прокупље за кориснике услуга приказати видео-бим презентације са темом : ,,Контрацепција и њен значај за репродуктивно здравље жена“ - аутора - Спец/смс Весне Ахмић .


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 15.09.2016 год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

Тема : ,, Улога медицинске сестре/техничара код оболелих од инфаркта миокарда“. Бр.акредитације – Д-1-718/16 (165)Предавач : мед. техничар Милан Стојичић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 1(један) бод.ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

09.09.2016год . Весна Ахмић- С/смс


Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 18.05.2016 год. са почетком у 12 30 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

1. Тема : ,, Мобери и мобинг-емоционално злостављање на радном месту ”

Бр.акредитације – Д -1-759/15

Предавач : Спец.смс Весна Ахмић

2. Тема : ,,Медицинска сестра/техничар–занимање за будућност ”

Бр.акредитације – Д -1- 1354/15

Предавач : ВМС Душанка Загорчић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 2 (два) бода.

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

16.05.2016год . Весна Ахмић- С/смс


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 10.03.2016 год. са почетком у 12 30 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

1. Тема : ,, Апликација оксигено терапије и диспнеја”

Бр.акредитације – Д -1-241/15

Предавач : Спец.смс Весна Ахмић

2. Тема : ,, Тема : ,, Медицинска сестра/техничар у кућном лечењу -снађи се и ти у мору изазова”

Бр.акредитације – Д -1- 801/15

Предавач : Медицинска сестра Горица Крстић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 3(три) бода

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

07.03.2016год . Весна Ахмић- С/смс


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ ТЕСТ- ЕДУКАЦИЈУ 24.03.2016 год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

Тема : ,,Значај превентивних прегледа у установама примарне здравствене заштите” ТЕСТ питања (50питања) -2 сата

Бр.акредитације – Д-1-850/15 (5)

Предавач : Вмс Марика Станковић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 10(десет) бода.

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

17.03.2016год . Весна Ахмић- С/смс


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 10.03.2016 год. са почетком у 12 30 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

1. Тема : ,, Апликација оксигено терапије и диспнеја”

Бр.акредитације – Д -1-241/15

Предавач : Спец.смс Весна Ахмић

2. Тема : ,, Тема : ,, Медицинска сестра/техничар у кућном лечењу -снађи се и ти у мору изазова”

Бр.акредитације – Д -1- 801/15

Предавач : Медицинска сестра Горица Крстић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 3(три) бода

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

07.03.2016год . Весна Ахмић- С/смс

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 12.02.2016 год. са почетком у 12 30 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

1.Тема : ,, Улога медицинска сестра/техничарa у тиму за палијативно збрињавање са освртом на малигна обољења ”

Бр.акредитације – Д-1-1798/15 ( 35)

Предавач : Mедицинска сестра Олгица Милошевић

2.Тема : ,,Ургентна стања у стоматологији- улога сестре”

Бр.акредитације – Д-1-758/15 (7)

Предавач : Стоматолошка сестра Душица Савић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 2(два) бода

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

08.02.2016год . Весна Ахмић- С/смс


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 29.01.2016 год. са почетком у 12 30 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

1.Тема : ,, Улога медицинска сестра/техничарa у тиму за палијативно збрињавање са освртом на малигна обољења ”

Бр.акредитације – Д-1-1798/15 ( 35)

Предавач : Mедицинска сестра Олгица Милошевић

2.Тема : ,, Вагинални секрет, улога сестре -лабораторијска анализа и карактеристике - ”

Тема : ,, Улога медицинске сестре код алергијских реакција и анафилактичког шока”

Бр.акредитације – Д-1-760/15 (7)

Предавач : Mедицинска сестра Наташа Станковић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 2(два) бода

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

26.01.2016год . Весна Ахмић- С/смс


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

1.Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 02 .12.2015 год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

Тема : ,, Улога медицинске сестре у здравственој нези пацијената са неменструалним крварењем ”

Бр.акредитације – Д-1-1361/15 (93)

Предавач : Струковна медицинска сестра Невенка Стојановић

2. Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 09 .12.2015 год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

Тема : ,, Улога медицинске сестре код алергијских реакција и анафилактичког шока”

Бр.акредитације – Д-1-1360/15 (93)

Предавач : Струковна медицинска сестра Микица Атанасковић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 1(један) бод.

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

27.11.2015год . Весна Ахмић- С/смс


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ ТЕСТ- ЕДУКАЦИЈУ 24.11.2015 год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

Тема : ,,Значај превентивних прегледа у установама примарне здравствене заштите” ТЕСТ питања(50питања) -2 сата;

Бр.акредитације – Д-1-850/15 (5)

Предавач : Вмс Марика Станковић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 10(десет)бода.

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

19.11.2015год . Весна Ахмић- С/смс


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 06 i 20.11.2015 год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.Тема : ,,Медицинска сестра-техничар – занимање за будућност”Бр.акредитације – Д-1-1354/15 (91)Предавач : Виша медицинска сестра Душанка Загорчић Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 1(један) бод.

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

30.10.2015год . Весна Ахмић- С/смс


ИЗВЕШТАЈ са Конгреса

ИЗВЕШТАЈ са Конгреса здравствених радника Србије прве категорије са међународним учешћем ,, Увек ново, увек искуство „ од 24.10.-28.10. 2015 године. У оквиру Конгреса је презентовано 358 радова. Испред Дома Здравља Прокупље у оквиру СЕКЦИЈЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И ГЕРОНТОЛОГИЈЕ рад са темом ,, Медицинска сестра едукатор, улога и значај“ презентовала је спец.смс Весна Ахмић . У оквиру ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ рад са темом ,,Техника дојења-улога и значај“ презентовала је ВМС Весна Ивић. Радови су били врло запажени и пропраћени позитивним коментарима чланова организационог одбора и присутних колегиница и колега.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 02 i 16.10.2015 год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

Тема : ,,Медицинска сестра-техничар у кућном лечењу-снађи се и ти у мору изазова"

Бр.акредитације – Д-1-801/15 (38)

Предавач : медицинска сестра Горица Крстић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 2(два) бод.

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

28.08.2015год . Весна Ахмић- С/смс


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 04 i 11.09.2015 год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

Тема : ,,Могућност избора фармацеутског облика некада и данас”

Бр.акредитације – Д-1-770/15 (15)

Предавач : специјалиста фармацеут Милан Ракић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 1(један) бод.

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре, здравственe техничарe свих профила и фармацеутске техничаре.

У Прокупљу Председник тима за едукацију

25.08.2015год . Весна Ахмић- С/смс


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 07 i 21.08.2015 год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

Тема : ,,Вагинални секрет - улога сестре”

Бр.акредитације – Д-1-760/15 (7)

Предавач : Медицинска сестра Наташа Станковић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 1(један) бод.

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

У Прокупљу Председник тима за едукацију

29.07.2015год . Весна Ахмић- С/смс


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 02 i 23.07.2015 год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

Тема : ,,Мобери и мобинг-Емоцијално злостављање на радном месту”

Бр.акредитације – Д-1-759/15

Предавач : Спец.струк.мед.сестра Весна Ахмић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 1(један) бод.

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравствених техничара свих профила.

У Прокупљу Председник тима за едукацију

26.06.2015год . Весна Ахмић- С/смс


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ ТЕСТ- ЕДУКАЦИЈУ 19.06.2015год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

Тема : ,,Значај превентивних прегледа у установама примарне здравствене заштите" ТЕСТ питања(50питања) -2 сата

Бр.акредитације – Д-1-850/15 (5)

Предавач : Вмс Марика Станковић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 10(десет) бода.

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравственe техничарe свих профила.

У Прокупљу Председник тима за едукацију 09.06.2015год . С/смс - Весна Ахмић


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 05 i 19.06.2015 год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.

Тема : ,,Ургентна стања у стоматологији”

Бр.акредитације – Д-1-758/15

Предавач : Стоматолошка сестра Душица Савић

Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 1(један) бод.

ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравствених техничара свих профила.

У Прокупљу Председник тима за едукацију

01.06.2015год . Весна Ахмић- С/смс


ОБАВЕШТЕЊЕУ

Дом Здравља Прокупље ОРГАНИЗУЈЕ стручни састанак 20 i 27.03.2015 год. са почетком у 13 сати који ће се одржати у САЛИ ЗА САСТАНКЕ Дома Здравља Прокупље.
Тема : ,,Апликација оксигено терапије и диспнеја
Бр.акредитације – Д-1-241/15
Предавач : С/смс Весна Ахмић
Предавање је бесплатно, пасивни учесници(слушаоци) добијају 1(један) бод.
ПРЕДАВАЊЕ је акредитовано за медицинске сестре и здравствених техничара свих профила.


КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНАСКА ЕДУKACIJAПРЕДАВАЊА У ФЕБРУАРУ

Дана 23.02.2014. године са почетком у 16х у сали ресторана Трофеј у Спортској хали у Прокупљу одржаће се стручни састанак са следећим темама:

16.00 - 16.20 Интермитентна катетеризација др Дарко Лакетић

16.20 - 16.35 Узроци стерилитета код жена и мушкараца др Дарко Лакетић

16.35 - 16.50 Лапароскопске операције жучне кесе др Слађан Петровић

16.50 - 17.05 Ехинококоза јетре, дијагноза и лечење др Слађан Петровић

17.05 - 17.25 Медицинска етика у свакодневном раду лекара др Дарко Лакетић

17.25 - 17.45 Терапија хроничног канцерског бола др Дарко Лакетић

Скуп је намењен лекарима и биохемичарима

Стручни састанак је акредитован код Здравствен Севета број 153-02-1379/2011-01 и слушаоцу доноси 2 поена по предавању-укупно 12поена.

Учешће на стручном састачку је за чланова СЛД Прокупље без котизације.


КЛИНИЧКА ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ АМБРОXОЛА

У среду, 11.децембра текуће године са почетком у 13.15х у сали Дома здравља у Прокупљу, одржаће се предавање акредиртовано са 2 поена за присутне лекаре.

Тема предавања је " Клиничка искуства у примени амброxола" са предавачем др Николом Мирчетићем.


ТРЕТМАН МАЛИХ ОПЕКОТИНА У ПРИМАРНОЈ ЗАШТИТИ

Предавање КМЕ ће се одржати 12.11.2013.-е у Сали за састанке ресторана Трофеј од 13:30-14:30 са темом "ТРЕТМАН МАЛИХ ОПЕКОТИНА У ПРИМАРНОЈ ЗАШТИТИ". Предавач је прим.др Снажана Томић.

Едукација траје 1х и носи два поена учесницима.Предавање је акредитовано од стране Здравственог савета Центар за КЕ ЗУА Фарманеа. Учесници на едукацији су лекари, медицинске сестре, фармацеути и фармацеутски техничари.


ПРЕДАВАЊА У НОВЕМБРУ

У суботу, 02.11.2013.године у ресторану Трофеј, одржанасу три предавања која су акредитована са:
• 9 поена за лекаре
• 15 поена за медицинске сестре/техничаре
Предавачи су били лекари здравственог центра из Чачка,који су говорили о темема из интерне медицине, епидемиологије и хигијене.
Предавања су била бесплатна и организована за медицинске раднике Дома здравља Прокупље. Више од сто запослених у нашој установи је присусутвовало предавањима а сертификате ће добити и сви који су тог дана били радно ангажовани, те на тај начин били спречени да присуствују.


Сокобањски медицински дани - Соко бања 2013

Менаџмент Дома здравља је обезбедио бесплатан, организован превоз за све заинтересоване раднике Дома здравља Прокупље (лекаре, медицинске сестре и техничаре) за конгрес који се од 04.10.2013. - 06.10.2013. одржава у Соко бањи. Ова предавања су акредитована са шест поена по дану.


Предавање

01.10.2013. у 13h, у Сали за предавања Дома здравља Прокупље одржаће се предавање на тему:

"Правилна апликација инсулина"
Предавачи : др. Александар Цветановић
МТ Срђан Миленковић

Предавање је акредитовано за медицинске сестре и техничаре и слушаоцима доноси 2 поена. Бесплатно је за раднике Дома здравља Прокупље.


ЈУНСКИ СУСРЕТИ ЛЕКАРА ТОПЛИЦЕ

04.06.2013. са почетком у 16 часова у ресторану Olympic Residence одржаће се традиционални стручни састанак - Јунски сусрети лекара Топлице.

Скуп је акередитован код Здравственог Савета Србије. На скупу ће се одржати три предаваља која ће слушаоцима донети два а предавачу три бода по предавању. За чланове SLD-а скуп је без котизације.


Корисни линкови

Mедицински факултет Универзитета у Новом Саду
Медицински факултет у Нишу
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Универзитет у Београду - Медицински факултет

Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A