СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

Савремена лабораторијска опрема великог капацитета омогућава обраду великог броја узорака, као и велики број хематолошких и биохемијских анализа, тестова хемостазе и прегледа урина. Лабораторије Дома здравља дневно приме око 100 пацијената, а просечно се уради око 300.000 анализа годишње.

Служба лабораторијске дијагностике опремљена је савременим биохемиским аналајзерима, хематолошким анализатором, аутоматским читачем трака урина и анализатором за одређивање параметара хемостазе, аутоматским читачем седиментација, рачунарима и осталим уређајима неопходним за ефикасан рад, а са циљем пружања квалитетне и правовремене услуге пацијентима.

У лабораторијама Службе свакодневно се ради унутрашња контрола квалитета. По утврђеној динамици лабораторија учествује у екстерној контроли: националној (SNEQAS).

Начелник службе: др. Милена Антић, специјалиста мед. биохемије
Главни техничар: Милослав Василијевић
Служба

Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A