САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ДИЈАБЕТИС


СЛУЖБА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

Медицински радници у овој службу пружају здравствене услуге одраслој популацији, старости преко 18 година и то: превенција, рано откривање и лечење масовних незаразних болести као и акутних стања, превенција имунизацијом против тетануса и грипа као акутних обољења, организовање систематских прегледа одрасле популације у циљу откривања хроничних обољења (дијабетес, повишен крвни притисак и друге кардиоваскуларне болести, малигнe болести, од којих посебно карцинома дебелог црева)

Здравствени радници обављају и здравствено-васпитни рад са пацијентима у циљу популаризације здравих стилова живота, превенцију и лечењу фактора ризика као што су: пушење, гојазност, смањена физичка активност, стрес.

Служба и запослени у њој пружају услуге како у Дому здравља тако и у 11 теренских амбуланти распоређених у околним селима. У овим теренским амбулантама пружаjу се здравствене услуге становницима ових и околних села како у самим амбулантама, тако и у кућама пацијената јер се ради углавном о старачким домаћинствима.

Oд 2007 год у Служби опште медицине функционише ИЗАБРАНИ ЛЕКАР односно изјашњавање пацијената за изабраног лекара по критеријумима које је прописало Министарсво здравља Републике Србије.


Порука здравствених радника свим осигураницима

“Изаберите лекара док сте здрави, јер само тако ћете остварити праву везу са лекаром који ће спроводити мере превенцује за очување Вашег здравља“.

Начелник службе: др. Живка Стојановић – спец опште медицине
Главна сестра: Марика Станковић ВМС
Служба

Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A