АКТИВНОСТИ ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖНЕ

ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА

Поливалентна патронажна служба постоји у Дому здравља Прокупље већ пуне три деценије. Патронажне посете обављу медицинске сестре према плану рада и према стручно методолошком упутству. Посета трудници, бабињари, новорођенчету, одојчету, малом детету у другој години живота, предшколском детету у четвртој години живота, старијима од 65 година живота, је само део опсежног рада поливалентне патронаже. У оквиру посета патронажних сестара су и: посете оболелим од туберкулозе, малигних болести, шећерне болести, заразних, кардио-васкуларних болести као и посете инвалидним лицима и по налогу лекара.

Патронажни рад се спроводи по месним заједницама и удружењу пензионера. Сваког радног дана од 10.00 – 12.00 часова врши се мерење крвног притиска, дају савети о здравом начину живота. Сеоске терене обилазе по постојећем плану, међуградским превозом што додатно отежава посао. Поливалентна патронажна сестра је здравствени радник који има могућност да сагледа породицу у целини. Поливалентна патронажна служба,као превентивна служба је учесница у готово свим специфичним програмима здравствене заштите у заједници. Она представља непосредну везу становништва не само са системом здравствене, већ и социјалне заштите, као и са другим службама у локалној заједници. У оквиру службе ради телефонско саветовалиште сваког радног дана од 07.00 – 13.30 часова. Контакт телефон је 321-661.

Главна сестра: Димитријевић Слађана ВМС
Служба

АКТИВНОСТИ ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖНЕ

Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A