САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

У Дому здравља Прокупље служба за здравствену заштиту деце и школске деце брине о здрављу деце од рођења до навршених 18 годинa. Изабрани педијатри обављају превентивне и куративне прегледе. Превентивни прегледи се огледају у виду рада: Саветовалишта за бебе, Развојног саветовалишта и Саветовалиштa за младе, где се врше систематски, контролни прегледи као и вакцинација мале деце и деце школског узраста. Превентивне прегледе обављају сви изабрани педијатри у Служби. Ови се прегледи заказују како у предшколском тако и у школском узрасту. Саветовалиште развојне педијатрије ради са децом од рођења до навршених 10 година. Саветовалиште за младе ради са децом од 10-18година. Рад се обавља по типу индивидуалног разговора или групног рада. Ово саветовалиште има посебне просторије у оквиру службе. У рад саветовалошта за младе укључени су педијатри, гинеколози, психолог и социјални радник.


Начелник службе: др. Верица Бојчић, специјалиста педијатрије
Главна сестра: Весна Ивић ВМС
Служба

Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A