СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

У оквиру своје делатности стоматолошка служба као организациона јединица Дома здравља Прокупље спроводи превентивне и интерцептивне мере чији је циљ спречавање и настајање обољена болести уста и зуба.

Овим мерама су обухваћене труднице, породиље, деца предшколског и школског узраста као и осигурана лица до краја високошколског образовања, то јест студенти до навршене 26. године живота. Служба стоматолошке заштите пружа стоматолошке као и све врсте услуга по специјалностима одраслим пацијентима у смислу откривања, превенције и леченења болести уста и зуба.

Стоматолошка протетика пружа стоматолошке услуге у оквиру своје специјалности (израда акрилатних, тоталних и парцијалних протеза, металокерамичких круница и мостова)

Начелник службе: др. Александар Петковић
Главна сестра: Душица Савић
Служба

Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A