СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА

Служба за здравствену заштиту радника се бави превентивно-куративном делатношћу.

Куративна делатност бави се очувањем здравственог стања радно активног становништва. Спроводи мере здравственог васпитања, збрињава и прати повреде задобијене на раду и ван рада, професионалне и хроничне болести. Бави се проценом привремене спречености за рад. Предлаже и упућује органима вештачења за оцену радне способности.

Превентивна делатност подразумева обављање претходних и периодичних прегледа радника који раде на местима са повећаним ризиком, систематске и циљане прегледе радника. Оцењује радну способност приликом запослења, издавање лекарских уверења за заснивање радног односа свих занимања, за рад на висини, за чуваре са ношењем ватреног оружја, за возаче свих категорија, за возаче преко 65 година, за суд, смештај у дом, усвајање детета, склапање брака, оспособљавање радника за пружање прве помоћи на радном месту. Служба медицине рада располаже и функионалном дијагностичком опремом која обухвата ЕКГ, спирометар, аудиометар.


Начелник службе: др. Радица Крстић, специјалиста медицине рада
Главна сестра: Виолета Мирковић СМС
Служба

Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A