СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

Служба за здравствену заштиту жена своју делатност обавља путем превентивног и куративног рада, кроз рану дијагностику, терапију, континуирани здравствено-васпитни рад, рад на планирању породице, као и рад у Саветовалишту за труднице.


У Служби здравствене заштите жена грађанке могу обавити прегледе:


- превентивни гинеколошки преглед који обухвата: преглед под спекулумом, бимануелни преглед, узимање секрета на тражење малигних ћелија по методи Папаниколау теста, узимање вагиналног секрета на степен чистоће, колпоскопски преглед, палпаторни преглед дојки, ултразвучни преглед дојке и упућивање на мамографију
- циљани гинеколошки преглед који обухвата: преглед под спекулумом, бимануелни преглед, узимање секрета на тражење малигних ћелија по методи Папаниколау теста
- систематски преглед жена из радних организација који обухвата превентивни гинеколошки преглед, по потреби и ултразвучни преглед
- први преглед труднице који обухвата утврђивање старости трудноће, одређивање ВТП (вероватног термина порођаја), упућивање на лабораторијске анализе и друго
- контролни преглед труднице који обухвата контролу телесне тежине и артеријског крвног притиска, ултразвучну контролу, праћење трудноће и стање плода
- Саветовалиште за труднице које обухвата редовне контроле телесне тежине и артеријског крвног притиска, саветовање о правилној и уравнотеженој исхрани, као и значај редовних контрола код гинеколога
- Психофизичка припрема трудница за порођај
- Гинеколошки преглед ради лечења који обухвата гинеколошки преглед и остале прегледе циљано и у складу са тегобама и проценом лекара
- Превентивни прегледи жена од 25-69 година
- Колпоскопски преглед у циљу раног откривања рака грлића материце


Начелник службе: др Ранђеловић Оливера, специјалиста гинекологије и акушерства
Главна сестра: Невенка Стојановић СМС
Служба

Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A