Од оснивања прве амбуланте, Дом здравља Прокупље је развијао и ширио мрежу огранака, здравствених станица и амбуланти. Највећи у Топличком округу а у новим просторијама се налази од 1989 год. Око 50 000 становника са територије општине Прокупље користи услуге. Радно време од 07.00 – 20.00 часова осим Хитне помоћи која ради 24 часа.

Дом здравља непрекидно унапређује квалитет услуга. Подржава стручно усавршавање, обнову знања и усвајање нових вештина здравствених радника и сарадника. Савремена опрема и апарати подршка су изабраним лекарима у поузданом постављању дијагноза, чиме се постиже благовремено и успешно лечење пацијената.

Дом здравља Прокупље је наставна база за обављање практичног дела наставе за ученике средње медицинске школе.

Организациону структуру дома здравља чине службе, у оквиру којих су одељења и одсеци, чиме је подржано рационално, ефикасно, благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите.Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A