Кутак за пацијенте

20.11.2017

Обавестенје за грађане Прокупља нова организација лекарсих уверења

Од 21.11.2017. почеће нова организација издавања лекарских уверења и прегледа које обављају специјалисти медицине рада у циљу унапређења квалитета рада на тим пословима.Она ће се обављати уторком, средим и четвртком од 10-14 часова са назнаком да се истим данима од 7 часова у просторијама за лекарска уверења врши уплата и добијају неопходни упути за обављање осталих законом обавезних процедура код других специјалиста. Неопходно је када су у питању организоване групе клијената да контактирају контакт телефон за заказивање прегледа. Циљ оваквог начина рада је да се смање гужве и смањи време чекања пацијената и грађана који долазе на преглед у Дом здравља.

25.10.2017

Обавестење за грађане Прокупља o завршеној вакцинацији против грипа

Дом здравља Прокупље је успешно завршио вакцинацију против грипа. Све расположиве количине вакцине су утрошене до 25.10.2017. Одазив грађана је био добар. Поштовани грађани захваљујемо Вам се на указаном поверењу и сарадњи током вакцинације.

12.10.2017

Oбавештење за грађане Прокупља о извођењу вакцинације против грипа

Обавештавамо Вас да ће се дана 15.10.2017 у периоду од 8-16 h у служби за Здравствену заштиту жена Дома здравља Прокупље организовати бесплатни гинеколошки преглед са PAPA Nikolau тестирањем. Истовремено у просторијама амбуланте интерног оделења Опште болнице радиће се прегледи:

-преглед уролога и одређивање PSA у крви

-ултразвук абдомена, као и

-гинеколошки преглед са PAPA Nikolau

Сви који су заинтересовани могу да дођу чак и, ако немају здравтвену књижицу, а они који је имају да је понесу са собом.

02.10.2017

Oбавештење за грађане Прокупља о извођењу вакцинације против грипа

Поштовани суграђани ,као и сваке године ,желимо да заштитимо здравље осетљивог дела популације против грипа ,да не би дошло до компликација које ово обољење изазива, а могу бити веома тешке. По традицији у просторијама Дома Здравља очекујемо Вас од 05.октобра 2017 од 08:00-12:00 сваког радног дана,да бис мо Вас вакцинисали по протоколу.

Ваша је обавеза да са собом понесете здравствену легитимацију и медицинску документацију о хроничним обољењима ако сте млађи од 65 година.

29.09.2017

Обавештење службе за здраствену заштиту деце и школске деце школама

ОБАВЕШТЕЊЕ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО"

У оквиру редовног систематског прегледа, вршиће се вакцинација по календару вакцинације. Ради боље организације неопходно је да школе претходног дана доставе списак ученика по разредима. Неопходно је присуство родитеља или старатеља.

Распоред:

02.10.2017. понедељак

8h 10h

VII-1 VII-2

03.10.2017. уторак

8h 10h

VII-3 VII-4

04.10.2017. среда

8h VII-5

ОБАВЕШТЕЊЕ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО"

У оквиру редовног систематског прегледа, вршиће се вакцинација по календару вакцинације. Ради боље организације неопходно је да школе претходног дана доставе списак ученика по разредима. Неопходно је присуство родитеља или старатеља.

Распоред:v

04.10.2017. среда

10h VII-1v

05.10.2017. четвртак

8h 10h

VII-2 VII-3

06.10.2017. петак

8h 10h

VII-4 VII-5

OБАВЕШТЕЊЕ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО"

У оквиру редовног систематског прегледа, вршиће се вакцинација по календару вакцинације. Ради боље организације неопходно је да школе претходног дана доставе списак ученика по разредима. Неопходно је присуство родитеља или старатеља.v

Распоред:

09.10.2017. понедељак

8h 1Oh

VII-1 VII-2

ОБАВЕШТЕЊЕ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "9.ОКТОБАР"

У оквиру редовног систематског прегледа, вршиће се вакцинација по календару вакцинације. Ради боље организације неопходно је да школе претходног дана доставе списак ученика по разредима. Неопходно је присуство родитеља или старатеља.

Распоред:

10.10.2017. уторак

8h 10h

VII-1 VII-2

11.10.2017. среда

8h 10h

VII-3 VII-4

12.10.2017. четвртак

8h 10h

VII-5 VII-6

07.09.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Систематски преглед и вакцинација деце осмог разреда обавиће се у служби за здравствену заштиту деце и школске деце у Дому здравља Прокупље по следећем распореду :

О.Ш Никодије Стојановић од 12.09.2017 до 14.09.2017

О.Ш Ратко Павловић од 14.09.2017 до 18.09.2017

О.Ш “9 октобар“ од 18.09.2017 до 21.09.2017

О.Ш М.Р.Мирко од 21.09.2017 до 22.09.2017

Детаљну сатницу прегледа добили су директори школа и ученици ће бити обавештени. Поштовањем распореда и сатнице прегледа помажете нам у смислу ефикасности и времена чекања.

05.09.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се родители који нису обавили систематски преглед деце за полазак у први разред основне школе да то могу учинити 20.09.2017.у Дому здравља на оделенју педијатрије.Због процедуре која мора да се испоштује препоручује се долазак у 7 сати ујутру.Ово је део родитељске обавезе која се мора завршити за добро ваше деце а ми се захваљујемо на сараднји јер ће те нам олакшати организацију посла.

15.08.2017

ОБУКА ЗА ВОЗАЧЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

У Дому здравља Прокупље спроводи се обука из прве помоћи за будуће возаче. Цена обуке износи 5500 динара. Дом здравља Прокупље испуњава све услове утврђене Правилником о ближим условима који морају испуњавати здравствене установе за обуку из прве помоћи и организовања и спровођења испита из прве помоћи за будуће возаче. Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима обука из прве помоћи је обавезан и посебан део обуке будућих возача.

Обука се спроводи у групама од 5 до највише 15 кандидата. Испит се састоји из теоријског дела (тест) и практичне провере знања. Обука кандидата као и полагање испита врши се у просторијама Дома здравља. По успешно положеном испиту полазници добијају потврду о положеном испиту из прве помоћи коју прилажу уз документацију за полагање возачког испита.

Све потребне информације можете добити на контакт телефон 065/6920348

15.08.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани пацијенти,

Обавештавамо Вас да је начин и поступак остваривања права пацијента следећи:

У вези евентуалних примедби на рад здравствених радника наше установе прво се можете обратити:

1) начелнику службе;

2) директору;

3) Саветнику пацијената-Олгица Вучићевић 027/321-952;

4) Здравственом инспектору-Сузана Стојковић 064/8811021.

С поштовањем.

Дом здравља Прокупље

16.08.2017

Права и обавезе пацијената

(Закон о правима пацијената)

 • право на доступност здравствене заштите;
 • право на информације;
 • право на превентивне мере;
 • право на квалитет пружања здравствене заштите,
 • право на безбедност пацијента;
 • право на слободан избор;
 • право на обавештење;
 • право на друго стручно мишљење;
 • право на приватност и поверљивост;
 • право на пристанак;
 • право на увид у медицинску документацију;
 • право на поверљивост података о здравственом стању пацијената;
 • право пацијента који учествују у медицинска истраживања;
 • право на олакшање патњи и бола;
 • право на поштовање пацијентовог времена;
 • право на приговор;
 • право на надокнаду штете.

16.08.2017

ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА

(Закон о правима пацијената)

Одговорност пацијената за лично здравље:

 • активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља;
 • у потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању;
 • придржава се упутства и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника.

Одговорност пацијената према другим корисницима здравствене заштите:

 • пацијент је дужан да поштује права других пацијената.Одговорност пацијената према здравственим радницима и здравственим сарадницима:
 • пацијент је дужан да се према здравственом раднику односи са поштовањем и уважавањем;
 • забрањено је ометање здравственог радника при пружању здравствене заштите;
 • пацијент је дужан да информише здравствену установу о отказивању термина за заказане прегледе и медицинске поступке, као и промени адресе и телефонског броја.

Ако се пацијент не придржава својих дужности, здравствени радник може отказати пружање даље здравствене заштите изузев хитне медицинске помоћи, о чему је дужан да обавести директора здравствене установе, као и да у медицинској документацији унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите. У тим случајевима здравствена установа је дужна да обезбеди даља пружања одговарајуће здравствене заштите.

Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A