Мисија Дома здравља Прокупље!

Визија Дома здравља Прокупље!

Да Дом здравља Прокупље буде место где ће корисници од запослених да усвоје знања и вештине за очување и унапређивање свог здравља.

Изјава о политици квалитета

Политика квалитета Дома здравља Прокупље је да професионално и одговорно приступи задовољењу укупних потреба корисника, уз усаглашеност са ресурсима. Отуда је за све запослене акценат на квалитету, а култура квалитета део пословне стратегије која се базира на:
  • Задовољавању потреба и захтева наших корисника, запослених и државе
  • Позиционирању нашег дома здравља као лидера у иновативности
  • Континуираном унапређењу и подизању квалитета свих пословних активности, како би стално повећавали задовољство наших корисника
  • Обезбеђењу услугу највишег нивоа, поштовању уговорених рокова, смањењу трошкова квалитета и унапређењу перфоманси свих пословних процеса
  • Побољшању и одржавању партнерских односа

Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A